Пројекат ”Жива реч” представља фузију дигиталног екосистема и дигитализације књижевних активности у физичком свијету. Циљ пројекта је оживљавање савремене књижевне ријечи и стварање дигитализованог и дигиталног (digitally-born) садржаја на иновативан начин, којим, ”Жива реч” управо и подвлачи фундаменталну разлику између дигитализације у области савременог стваралаштва наспрам културног наслеђа.

Овај пројекат ће поставити књижевника као активног учесника у центар дигиталног екосистема у дијалогу са читаоцем и књижевним стручњацима. Међународно признати дигитални системи Буквик и ЛиТера ће омогућити књижевнику, I) конвенционалну дигитализацију (дијела) личнога књижевног опуса, II) интерпретативну дигитализацију (интерактивну визуелизацију, стилометрију, вишејезичко поравнање), али и III) дигитализацију ауторског процеса, и генеалогију књижевног дијела.

Иновативност пројекта је и у ”одрживој дигитализацији” по принципу crowdsourcing-a, гдје ће сами аутори, мотивисани повратном сатисфакцијом система (окружење за креативно писање, визуелизација, стилистичка анализа, промоција) сами дигитализовати и дијелити дио свога стваралаштва.

Пројекат са резултатима ће бити промовисан путем медија, социјалних мрежа, партнерских библиотека, књижевних друштава, као и креативних кампања, научних радова и књижевног корпуса, као изузезно уникатног и за међународну научну јавност.